Deutsch   English   ttp-Online-Büro
DK Homepage - www.ttp.de

Side om side|Den daglige ledelse

Side om side

Den daglige ledelse

Vores direktion og vores partnerselskaber er sammensat af mennesker med individuelle forskelligheder. De har dog det til fælles, at de hver især med sagkundskab og innovation samt en god portion engagement arbejder på at opnå det bedste for vores klienter. På denne måde samler vi vores styrker og kompetencer for at kunne realisere de udarbejdede strategier.

Direktionsmedlemmer

Direktionsmedlemmer

 • Dipl.-Kaufmann Peter Krumm . Revisor . Skatterådgiver
 • Dipl.-Betriebswirt Frank Hansen . Skatterådgiver . Statsautoriseret revisor
 • Dipl.-Betriebswirt Michael E. Heil . Revisor . Skatterådgiver . Rådgiver inden for testamente og dødsbobehandling
 • Dipl.-Betriebswirt Hajo Schmidt . Skatterådgiver . Rådgiver inden for sundhedsjura (IBG / HS Bremerhaven)
 • Dipl.-Finanzwirt Tjark-Ture Dierks . Skatterådgiver . Rådgiver inden for generationsskifte . Mediator (erhvervsret)
 • Carsten Theilen . Advokat . Advokat med speciale i handels- og selskabsret
 • Thomas Bertram . Advokat
 • Dipl.-Kaufmann Dr. Christian Huschke . Skatterådgiver
Dipl.-Kaufmann Peter Krumm (vCard) . Revisor . Skatterådgiver
Dipl.-Betriebswirt (FH) Frank Hansen (vCard) . Skatterådgiver . Statsautoriseret revisor
Dipl.-Betriebswirt (FH) Michael Heil (vCard) . Revisor . Skatterådgiver . Rådgiver inden for testamente og dødsbobehandling
Dipl.-Betriebswirt Hajo Schmidt (vCard) . Skatterådgiver . Rådgiver inden for sundhedsjura (IBG / HS Bremerhaven)
Dipl.-Finanzwirt Tjark-Ture Dierks (vCard) . Skatterådgiver . Rådgiver inden for generationsskifte (DStV) . Mediator (erhvervsret)
Carsten Theilen (vCard) . Advokat . Advokat med speciale i handels- og selskabsret
Thomas Bertram (vCard) . Advokat
Dipl.-Kaufmann Dr. Christian Huschke (vCard) . Skatterådgiver

Partnere

Partnere

 • Thomas Grohmann . Partner . Skatterådgiver
 • Petra Hansen . Partner . Skatterådgiver
 • Michael Düring . Partner . Skatterådgiver
 • Stefanie Kenzler . Partner . Skatterådgiver
 • Dipl.-Betriebswirt Marc Eierding . Partner
 • Birger Lüneburg . Partner . Sparkassenbetriebswirt
 • Dipl.-Kaufmann Peter Zierbock . Partner . Revisor . Skatterådgiver . CPA
 • Thies Brandt . Partner . Skatterådgiver
 • Hendrik Söhler von Bargen . Partner . Advokat . Skatterådgivere
Thomas Grohmann (vCard) . Skatterådgiver
Petra Hansen (vCard) . Skatterådgiver
Michael Düring (vCard) . Skatterådgiver
Stefanie Kenzler (vCard) . Skatterådgiver
Dipl.-Betriebswirt Marc Eierding (vCard) .
Birger Lüneburg (vCard) . Sparkassenbetriebswirt
Dipl.-Kaufmann Peter Zierbock (vCard) . Revisor . Skatterådgiver . CPA
Thies Brandt (vCard) . Skatterådgiver
Hendrik Söhler von Bargen (vCard) . Advokat . Skatterådgivere